ویزای کاری کشور گرجستان دارای معایب و مزایای مختلفی است. از جمله معایب مهاجرت کاری گرجستان دست مزدهای پایین در این کشور است. البته حداقل حقوق ماهانه در گرجستان حدود 400 لاری است، همچنین ساعت کاری در کشور گرجستان به طور قانونی از 10 صبح تا 6 عصر می باشد. با توجه به این که نرخ بیکاری در گرجستان بیش از 12% می باشد یافتن یک فرصت شغلی در آن آسان نخواهد بود. مهاجرت کاری گرجستان نیازمند مدارکی چون مدارک تحصیلی، سابقه کاری، گواهی های سلامت و عدم سوء سابقه و غیره می باشد که در نگارش های این سایت مفصلا شرح داده شده است.