مهاجرت کاری گرنادا یکی از روش هایی است که می تواند به ورود به این کشور، دریافت اقامت و در نهایت نیز به دریافت پاسپورت آن ختم شود. افرادی که به دنبال فرصت های کاری در خارج از کشور هستند، می توانند از این روش برای رسیدن به خواسته خود استفاده کنند. اگر کسی به دنبال این مسیر مهاجرتی است، باید یک پیشنهاد کاری از این کشور دریافت کند. حجم بالایی از فرایند مهاجرت کاری گرنادا بر عهده کارفرما خواهد بود و به همین دلیل است که فرد ممکن است نتواند در نهایت به خواسته خود برسد. البته باید در نظر داشت که در صورت دارا بودن شرایط خاص، کارفرما نیز مجاب می شود که این مسیر را طی کند.