یونان یکی از اولین کشورهای قاره اروپا بود که با بحران اقتصادی روبرو شد و همین مسئله سبب شد که مهاجرت کاری یونان دچار مشکل شود. قوانین کاری در کشور یونان تابع قوانین اتحادیه اروپاست و هر فرد برای کار در این کشور تنها تا سقف 40 ساعت در هفته اجازه کار خواهند داشت. مهاجرت کاری یونان زمانی ممکن می شود که فرد یک پیشنهاد کاری با سطح درآمد مشخص داشته باشد. تسلط به زبان یونانی نیز یکی از مهم ترین اولویت های کار در کشور یونان است. دانشجویانی که در یونان دوره تحصیلی خود را به پایان رسانده باشند، می توانند از فرصت کاریابی در این کشور پس از تحصیل بهره مند شوند.