اخذ تابعیت سوئیس از طریق تولد

اخذ تابعیت سوئیس از طریق تولد

اخذ تابعیت سوئیس از طریق تولد برای افراد خارجی کاربرد خاصی ندارد و فقط افرادی از این راه می توانند
تابع یا مقیم سوئد شوند که حداقل پدر یا مادر آن ها سوئیسی باشد.

کشور سوئیس در زمینه های مختلف اقتصادی و آموزشی بسیار پیشرفته می باشد.

برای تابع شدن در سوئیس شما می توانید اخذ تابعیت سوئیس از طریق تولد را برای این امر انتخاب کنید
اما راه های دیگری نیز برای انجام این کار وجود دار
د که از طریق سایت موسسه مهاجرتی سفیران سروش سعادت متوجه آن خواهی شد.

اقامت بلند مدت و مستمر می تواند یکی از دلایل و روش های قانونی برای تابع شدن متقاضیان خارجی در کشور
سوئیس شود.

مهاجرت به سوئیس آسان نمی باشد و شما عزیزان می بایست توان مالی کافی برای این کار داشته باشید.

مخارج سکونت و زندگی کردن در سوئیس نسبت به اکثر کشور های اروپایی بالاتر می باشد اما به یاد داشته باشید
که میزان حقوق نیز در این کشور بالا می باشد.

کشور سوئیس با کشور هایی مانند فرانسه، ایتالیا و همچنین آلمان هم مرز و همسایه می باشد و به همین دلیل مردم
کشور سوئیس در بخش های مختلف به زبان رسمی این سه کشور صحبت می کنند.

اخذ تابعیت سوئیس از طریق تولد به شما کمک می کند تا بتوانید به راحتی به کشور های اروپایی سفر کنید و تجربه های
جدید کسب کنید.

کشور سوئیس با اینکه در اروپای قرار دارد اما عضو اتحادیه این قاره محسوب نمی شود.

 

اساس مقررات تابعیت سوئیس

 

تابعیت در هر کانتون دارای قوانین و مقررات خاص خود می باشد.

کانتون های درواقع ایالت های کشور سوئیس می باشند و شورای هر ایالت وظیفه ی تعیین مقررات
اخذ تابعیت سوئیس از طریق تولد را دارد.

اخذ تابعیت سوئیس از طریق تولد در صورتی ممکن می باشد که:

فرزند متولد شده حاصل از ازدواج یک فرد خارجی و یک فرد اهل سوئیس باشد.

مادر فرزند متولد شده اهل سوئیس باشد اما این تولد حاصل ازدواج دو فرد نباشد.

پدر فرزند متولد شده اهل سوئیس باشد اما در صورتی که این تولد حاصل ازدواج نباشد، پدر فرزند می تواند
قبل از رسیدن فرزند به سن قانونی، برای کسب
تابعیت و اقامت سوئیس برای وی اقدام کند.
این مورد برای فرزندانی ممکن خواهد بود که بعد از سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج به دنیا آمده اند.

فزندانی که از پدر اهل سوئیس و مادر خارجی قبل از ازدواج به دنیا می آیند نیز می توانند تابعیت سوئیس
را از طریق تولد بدست بیاورند.
این مورد نیز برای فرزندانی ممکن خواهد بود که بعد از سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج به دنیا آمده اند.

 

در صورتی که پدر و مادر فرزند متولد شده اهل سوئیس باشند و فرزند در هر کجای دنیا زاده شود،
پدر و مادر وی می توانند اقدام به اخذ تابعیت سوئیس از طریق تولد برای فرزند خود کنند.

 

بدست آوردن تابعیت (22 سالگی)

افرادی که قبل از سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج به دنیا می آیند اما تولد آن ها در قالب
ازدواج دو فرد نباشد نمی توانند به طور خودکار تابع سوئیس شوند.

این افراد باید تا سن بیست و دو سالگی صبر کنند و بهتر است در این مدت در سوئیس ساکن باشند.

با رسیدن فرد به سن بیست و دو سالگی، وی باید ثابت کند که پدرش تابع و شهروند سوئیس می باشد.

در این صورت، متقاضی با داشتن رابطه ی نزدیک با کشور سوئیس (اقامت و کار در این کشور و رعایت مقررات ) می تواند
اقدام به اخذ تابعیت سوئیس از طریق تولد کند.

افرادی که قبل از سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج و به دنیا می آیند اما تولد آن ها در قالب
ازدواج دو فرد نباشد نمی توانند به طور خودکار تابع سوئیس شوند.
در این مورد فرزندی که از مادر سوئیسی به دنیا می آید اما مادر وی ازدواج نکرده باشد، می تواند با
داشتن شرایط لازم اقدام به اخذ تابعیت سوئیس از طریق تولد کند.

از دست دادن تابعیت

در صورتی که فرزند متولد شده حاصل ازدواج دو فردی باشد که قبلا تابع سوئیس بوده اند اما اکنون
این ویژگی را از دست داده اند، می تواند با داشتن شرایط لازم مانند اقامت بلند مدت در سوئیس و متهد
بودن به این کشور، اقدام به اخذ تابعیت سوئیس از طریق تولد کند.

 

 

در صورتی که فرزند مولد شده نتواند از طریق تابعیت پدر و مادرش اقدام به اخذ تابعیت سوئیس از طریق تولد کند،
می تواند با داشتن شرایط زیر تابعیت ساده سوئیس را بدست بیاورد:

به سن بیست و دو سالگی برسد.

پیش از رسیدن به سن بیست و دو سالگی، به مدت شش سال در کشور سوئیس ساکن باشد.

داشتن رابطه ی خوب و نزدیکی با کشور سوئیس نیز شرط مهمی برای اخذ تابعیت سوئیس از طریق تولد می باشد.

به طور کلی اقامت بلند مدت در کشور سوئیس با موارد مثبت زیادی همراه می باشد که یکی از آن ها
بدست آوردن تابعیت ساده در این کشور می باشد.

 

فرزند خواندگی در سوئیس

تابع شدن به صورت وضاعف در کشور سوئیس امکان پذیر می باشد.

افرادی که اهل سوئیس هستند و سرپرستی کودکان بی سرپرست را به عهده می گیرند، می توانند برای این کودک
تابعیت و اقامت سوئیس را کسب کنند.

در صورتی که فرد خارجی بخواهد تابعیت مضاعف داشته باشد و تابعیت کشور قبلی خود را نگه دارد و تابعیت
سوئیس را نیز بدست آورد، این امر امکام پذیر می باشد.

فرزندانی که خارج از خاک سوئیس به دنیا می آیند و تا سن بیست و دو سالگی اقدام به
 اخذ تابعیت سوئیس از طریق تولد در این کشور نمی کنند، به طور خودکار تابعیت خود را از دست می دهند.

این افراد تا سن بیست و دو سالگی می توانند در سازمان ها و کنسولگری مربوطه ثبت نام کنند تا تابعیت
سوئیس را بدست بیاورند و از دست ندهند.

در صورتی که این افراد تابعیت سوئیسی خود را از دست بدهند، می توانند بعد از سن بیست و دو سالگی،
در دوره ی تایم ده ساله تابعیت خود را به دست بیاورند.

 

اخذ تابعیت سوئیس از طریق تولد

برای بدست آوردن تابعیت سوئیس می توانید از روش های مختلف اقدام کنید.

به طور کلی زندگی در سوئیس در صورت داشتن شرایط مورد نیاز ایده آل می باشد.

موسسه سفیران سروش سعادت می تواند شما را در زمینه های مختلف مهاجرتی یاری کند.