مهاجرت به کشور فنلاند

تابعیت فنلاند از طریق تولد

تابعیت فنلاند از طریق تولد

در راستای اخذ تابعیت در کشورهای اسکاندیناوی، شرایط و قوانین تابعیت فنلاند از طریق تولد در سال 2019 در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در برخی کشورها اخذ تابعیت برای فرزندی که متولد شده وابسته به تابعیت پدر و مادر آن کودک خواهد بود و شرایط متفاوتی وجود دارد تا یک کودک بتواند تابعیت فنلاند از طریق تولد را بدست آورد. تنها با تولد فرزند در برخی کشورهاست که می توان به جهت تولد در خاک آن کشورها برای فرزند متولد شده نیز پاسپورت آن کشور را اخذ نمود.

یکی از اصلی ترین شروط این است که در آن کشور تابعیت از چه طریقی، روش خاک یا خون به شما منتقل خواهد شد؟ اگر پدر و مادر هر دو ایرانی باشند آیا فرزند متولد شده در این کشور تابعیت فنلاندی دریافت می کند؟ در ادامه به سوالات اینکونه در این نوشتار پاسخ داده شده است. شما عزیزان می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص نیز با مشاورین موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت در ارتباط باشید.

تابعیت کشور فنلاند

زمانی که صحبت از اخذ تابعیت کشوری می شود یعنی هدف نهایی هر مهاجری که جهت اخذ پاسپورت معتبر یک کشور اقدام به مهاجرت نموده است. البته می توان در مواردی از همان ابتدا پاسپورت یک کشور را بدست آورد، این اتفاق شاید در راستای اخذ تابعیت فنلاند از طریق تولد برای یک کودک تحت شرایطی اتفاق افتد. تمامی کشورها شرایط به دست آوردن تابعیت را در قوانین مهاجرتی خود با معرفی مسیرهای متفاوت تعریف کرده اند. کوتاه ترین مسیری که یک شخص بتواند تابعیت کشور فنلاند را به دست آورد تولد است. البته صرفا تولد فرزند در کشورهایی که تابعیت خاک را پذیرفته اند از همان ابتدا اتفاق می افتد. در کشور فنلاند از قانون خون تابعیت منتقل می شود، این یعنی تابعیت پدر یا مادر نقش عمده ای در این راستا دارد.

اخذ تابعیت فنلاند از طریق تولد

تابعیت یک کودک متولد شده در فنلاند از طریق تابعیت مادر یا پدر و یا هر دوی آنها پذیرفته شده است. در قوانین ملی کشور فنلاند این قانون به عنوان اصل پدر و مادر شناخته می شود. البته با تغییر قوانین ملی فنلاند از سال 2003 آثار قوانین جدید بر کودک متولد شده اعمال می شود. اگر مادر آن کودک دارای تابعیت فنلاندی باشد در این حالت فرزند متولد شده نیز تابعیت فنلاندی خواهد گرفت. این اتفاق در حالتی نیز تاثیرپذیر است که حتی فرزند در خاک کشور دیگری متولد شده باشد. البته می بایست مادر تا قبل از تولد فرزند تابعیت فنلاندی خود را از دست نداده باشد.

شرایط تولد اگر پدر فنلاندی باشد

همانطور که در ابتدای این مطلب هم خواندید شرایط متفاوتی را پدر یا مادر در دریافت تابعیت فرزند ایجاد می کنند.

اگر کودک دارای پدر فنلاندی باشد آثار تابعیت فرزند بستگی به شرایط زیر دارد:

 • هنگام تولد فرزند مانند تولد فرزند در کانادا والدین در عقد یکدیگر بوده اند.
 • کشوری که فرزند در آن متولد می شود.

اگر پدر تابعیت فنلاندی داشته باشد و زنی با او ازدواج کرده باشد، فرزند آنها اتوماتیک شهروند فنلاندی می شود. اگر پدر فنلاندی یک بچه قبل از تولد فرزند فوت کرده باشد و با مادر آن بچه قبل از فوتش ازدواج رسمی کرده باشد آن بچه نیز اتوماتیک تابعیت فنلاندی اعمال می شود. اگر پدر و مادر ازدواج نکرده باشند: اگر مادر بچه تابعیت خارجی دارا باشد و مرد فنلاندی با او هنوز ازدواج نکرده باشد و صاحب فرزندی شوند. این بچه نیز می تواند تابعیت شهروندی فنلاندی را به صورت اتوماتیک دریافت کند. همچنین اگر پدر بچه شهروند فنلاندی بوده و قبل از تولد فرزند فوت کند نیز فرزند تابعیت فنلاندی خواهد گرفت.

فرزندی که در خارج از فنلاند به دنیا می آید، چنانچه پدر این فرزند فنلاندی باشد. اگر با همسر خارجی هنوز ازدواج نکرده باشد می تواند برای آن بچه تابعیت فنلاندی را به دنبال داشته باشد. بچه هایی که قبل از تاریخ 1 ژوئن 2003 به دنیا آمده اند باید درخواست تابعیت نمایند.

ازدواج والدین پس از تولد در فنلاند

اگر پدر فنلاندی باشد و پس از تولد فرزند با همسر خارجی اش ازدواج نماید فرزند نیز تابعیت فنلاندی را به صورت اتوماتیک دریافت خواهد کرد. الزاماتی که باید آن کودک برای دریافت تابعیت دارا باشد:

 • پدر و مادر قیم واقعی آن فرزند باشند و قیم بودن آنها در فنلاند ثبت شده باشد.
 • پدر آن بچه همچنان پس از تولد یک شهروند فنلاندی باقی ماندده باشد.
 • زمان تبدیل شدن بچه به یک شهروند فنلاندی نیز می تواند با زمان ازدواج والدین نیز تاثیرپذیر باشد.
 • اگر قیم بودن پدر و مادر ثبت شده باشد، در زمان ازدواج پدر و مادر فرزند پاسپورت فنلاندی می گیرد.
 • اگر قیم بودن پدر و مادر بعد از ازدواج ثبت شد، بلافاصله فرزند هم می تواند پاسپورت دریافت کند.

درخواست تابعیت فنلاند از طریق تولد برای اتباع خارجی

آثار جدا شدن پدر و مادر بر فرزند در فنلاند

فرزندانی که تابعیت فنلاندی را به واسطه پدر فنلاندی دریافت کرده اند در صورت جدایی پدر و مادر می توانند به صورت اختیاری همچنان شهروندی فنلاندی را دارا باشند. این فرزند باید درخواست خود را برای داشتن یا نداشتن تابعیت فنلاندی در یک تاریخ مشخص اعلام کند. در زمانی که قیم یک بچه شهروند فنلاندی است، می توان گفت به طور اتوماتیک شهروندی از پدر یا مادر به بچه تحمیل نمی شود و می بایست برای دریافت پاسپورت برای فرزند باید ازدواج نمایند. یک بچه به عنوان فرزند خوانده زیر 12 سال می تواند به صورت اتوماتیک تابعیت فنلاندی را بدست آورد. این اتفاق در صورتی رخ می دهد که یکی از والدین دارای تابعیت فنلاندی باشد. اگر آن فرزند بین 12 تا 17 سال سن داشته باشد باید برای شهروندی فنلاندی درخواست دهد.

درخواست تابعیت فنلاند از طریق تولد برای اتباع خارجی

هنگامی که والدین خارجی درخواست خود را برای اخذ تابعیت فنلاند اعلام می کنند نیز می توانند برای فرزند خود درخواست تابعیت نمایند، در صورتی که فرزند شما کمتر از 18 سال دارد و با آنها زندگی می کند. به این ترتیب این فرزند ممکن است همزمان با والدینش یک شهروند فنلاند شود. زمانی که والدین درخواست شهروندی برای فرزند خود می دهند فرزند نیز باید در فنلاند زندگی کند. زمانی که پدر و مادر برای اخذ تابعیت کشور فنلاند درخواست داده و در انتظار هستند، اگر صاحب فرزندی شوند این فرزند نیز می تواند به درخواست شما اضافه گردد. در صورت تمایل برای دریافت اطلاعات در باب ویزای تحصیلی فنلاند به لینک مربوطه مراجعه بفرمایید.

کودکانی که در فنلاند از والدین خارجی متولد می شوند و در خارج از کشور زندگی می کنند. تنها در موارد استثنایی ممکن است بر اساس محل تولد خود یک شهروند فنلاند باشند. کودک متولد شده مبتنی بر تابعیت پدر و مادرش که تابعیتی نداشته باشند. این فرزند از حقوق ثانویه در کشور دیگر در صورت تولد بهره مند نباشد.

شرایط اخذ تابعیت فنلاند از طریق تولد

یک کودک می تواند به دلیل محل تولدش، تابعیت فنلاند را بدست آورد اگر:

 • پدر و مادر آن بچه بی هویت بوده و مقامات کشور خارجی هم به آن بچه پاسپورت ندهند.
 • پدر و مادر این بچه به عنوان یک پناهنده در فنلاند حضور داشته باشند.

تمامی این مواردی که عنوان گردیده بر اساس آخرین قوانینی است که در سال 2019 در راستای اخذ تابعیت فنلاند از طریق تولد وضع گردیده است و توسط تیم تحقیقاتی موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت نگارش شده است. اگر شما مشتاق به اخذ اطلاعاتی در مورد راه های مهاجرت به فنلاند و اخذ تابعیت این کشور هستید می توانید با مشاورین موسسه تماس گرفته و مشاوره رایگان تلفنی دریافت نمائید. در صورت تمایل برای دریافت اطلاعات در باب شرایط مهاجرت به فنلاند به لینک مربوطه مراجعه فرمائید.

10 دیدگاه برای “تابعیت فنلاند از طریق تولد

 1. hiva گفت:

  az maqalat va matalebe khoobetoon mamnoonam

 2. بیژن مرتضوی گفت:

  مقاله بسیار جامعی بود

 3. لیدا بهرامی گفت:

  مقاله تحصیل در فنلاند خیلی جالب بود

 4. ارسلان رکنی گفت:

  من در مقاله کانادا خوندم که از طریق تولد فرزند اقامت و تابعیت میدن چگونه میتونم به کانادا مهاجرت کنم؟ چون فنلاند ظاهرا روی تولد فرزند اقامت نمیده

 5. نیما گفت:

  اگر مثل المان ویزا کار داشت خوب بود

 6. مهران رنجبر گفت:

  چقد جالب بود مرسی

 7. عادل گفت:

  در کل شما مهاجرت فنلاندو تایید میکنین؟ با اصن پیشتهاد میدین؟؟؟

 8. رامین گفت:

  چه کشوری مناسب تر از فنلاند وجود داره؟

 9. Saba گفت:

  سلام
  لطفا ویزای تحصیلی فنلاوند توضیح میدید

 10. sohrab گفت:

  پس تابعیت خاک نداره دیگه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *