مهاجرت پدیده ای است شناخته شده که روش های متفاوتی دارد. هر فرد باید بسته به شرایط خود و قوانین روشی مناسب را برای ورود انتخاب کند. ابتدایی ترین روش های مهاجرتی، ویزای تحصیل و ویزای کاری هستند اما افراد این شانس را نیز خواهند داشت تا از طریق سرمایه گذاری، ازدواج، ثبت شرکت، پناهندگی و یا حتی ویزای توریستی به کشورهای دیگر ورود کنند. هر فرد برای مهاجرت به کشور دیگر و حضور در آن نیاز به یک ویزای معتبر خواهد داشت. این ویزا گاها یک مجوز ورود است و نیازی به مراجعه حضوری در سفارت کشور دوم نخواهد داشت.