کشور ایرلند با قرارگیری در شمال غرب اروپا، سومین جزیره بزرگ اروپا محسوب می شود که عضو اتحادیه اروپاست و حدود 6 میلیون نفر جمعیت دارد. هزینه های زندگی بسته به شرایط ایرلند شامل خوراک، پوشاک و مسکن می شود و هزینه های مسکن بیشترین سهم از این هزینه ها را دارد. در ارزان ترین حالت، نرخ اجاره ماهیانه مسکن حدود 500€ (یورو) می باشد و این هزینه تا 1100€ (یورو) هم می تواند افزایش یابد. هزینه تحصیل در مقطع کارشناسی وابسته به شرایط ایرلند بین 9000€ تا 45000€ (یورو) و در دوره ارشد و دکتری نیز از  10000€ تا 37000€ (یورو) می باشد.