شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ترکیه

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ترکیه

ثبت شرکت در ترکیه یکی از راه های اخذ اقامت است و اطلاع از شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ترکیه مهم ترین اصل برای انجام این کار است....

ادامه مطلب

مزایای اقامت تمکن مالی یونان

مزایای اقامت تمکن مالی یونان

از مزایای اقامت تمکن مالی یونان می توان به مواردی همچون احتمال دریافت اقامت دائمی و شهروندی اروپایی و آزادی مسافرت به قلمرو 26 کشور ناح...

ادامه مطلب