یکی از پرمتقاضی ترین ویزاهای موجود در جهان، ویزای توریستی است. هر فردی که قصد بازدید از خویشاوندان و یا ابنیه تاریخی و مناظر طبیعی سایر کشورهای جهان را داشته باشد، باید ویزای توریستی آن کشور را بدست آورد. ویزای مسافرتی در بیشتر کشورهای جهان 90 روز اعتبار دارد اما در برخی از کشورها این مدت اعتبار ممکن است نهایتا 14 روزه باشد. برخی از دولت های دنیا از طریق یک تفاهم نامه میان یک دیگر صدور ویزا را محدود به یک مهر ورود و خروج در فرودگاه کرده اند. در حال حاضر ویزای مسافرتی کشورهای حوزه شنگن، کانادا، استرالیا و آمریکا می تواند اعتبار ویژه ای به پاسپورت افراد ببخشد.