یکی از راه های مناسب جهت مهاجرت به کشورهای دیگر، مهاجرت تحصیلی است. زمانی که فرد پذیرش خود را دریافت می کند، باید ویزای تحصیلی آن کشور را نیز دریافت کند. ویزای تحصیلی به افراد اجازه می دهد تا پایان دوره تحصیلی در کشور مقصد اقامت داشته باشند. این ویزا برای متقاضیان محدودیت ورود و خروج نیز ندارد. از طرفی به کمک مهاجرت تحصیلی دانشجویان در بسیاری از کشورهای جهان اجازه کار نیمه وقت را نیز بدست می آورند. گواهی تمکن مالی و تسلط به زبان دوره آموزشی نقش بسیار ویژه ای در افزایش شانس دریافت این نوع از ویزا را بازی می کنند.