هزینه زندگی در هر کشوری به سبک زندگی فرد بستگی دارد. در موضوع شرایط ترکیه ، هزینه زندگی در این کشور، در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین تر است و حتی می توان آن را با کلانشهرهای ایران قابل مقایسه دانست. اجاره خانه در ترکیه و حمل و نقل عمومی نیز کم هزینه است. خدمات رفاهی مانند برق، گاز، اینترنت و تلفن نسبت به ایران بالاتر است اما همچنان در مقایسه با اروپا کم هزینه تر است. در هر صورت بین هزینه ها و درآمد در کشور ترکیه توازن برقرار است. گرچه هزینه های زندگی در این کشور بالا نیست، اما درآمدهای حاصل از کار متناسب با هزینه هاست. نزدیکی فرهنگی کشور ایران به ترکیه باعث می شود که ایرانی ها بسیار زودتر از زمان مورد انتظار، شرایط کشور ترکیه را دانسته و برای زندگی خود روش های مناسبی پیدا کنند.