بلغارستان کشوری کوچک در اروپای شرقی می باشد که دارای کوه های مرتفع است. شرایط بلغارستان هر فردی را به این کشور زیبا مشتاق میکند. سواحل دریایی عالی از جمله مکان های دیدنی بلغارستان می باشد. این کشور همچنین از ارزان ترین مقصدهای سفر اروپا و یکی از ارزان ترین مکان های زندگی در جهان محسوب می شود. حداقل دستمزد در بلغارستان به صورت ماهیانه از 170 یورو در مشاغل ساده شروع می شود که این مبلغ در حال حاضر در کمترین حالت به 500 الی 700€ (یورو) نیز رسیده است. در شرایط بلغارستان از بین هزینه های مدنظر افراد میتوان هزینه های مواد غذایی به مبلغ 2 الی 11 لف بلغارستان лв و هزینه های اجاره خانه بسته به متراژ ماهیانه 600 تا 1500 لف بلغارستان را در نظر گرفت.