بلغارستان کشوری کوچک در اروپای شرقی می باشد که دارای کوه های مرتفع است. شرایط بلغارستان هر فردی را به این کشور زیبا مشتاق میکند. سواحل دریایی عالی از جمله مکان های دیدنی بلغارستان می باشد. این کشور همچنین از ارزان ترین مقصدهای سفر اروپا و یکی از ارزان ترین مکان های زندگی در جهان محسوب می شود. حداقل دستمزد در بلغارستان به صورت ماهیانه از 170€ (یورو) در مشاغل ساده شروع می شود که این مبلغ در حال حاضر در کمترین حالت به 500€ الی 700€ (یورو) نیز رسیده است. در شرایط بلغارستان از بین هزینه های مدنظر افراد میتوان هزینه های مواد غذایی به مبلغ 2€ الی 11€ (لف بلغارستان) лв و هزینه های اجاره خانه بسته به متراژ ماهیانه 600€ تا 1500€ (لف بلغارستان) را در نظر گرفت.