شرایط سنگاپور امروزه مورد توجه بسیاری از افراد برای زندگی و کار قرار گرفته و متقاضیان برای ورود به این کشور به بررسی هزینه ها می پردازند. با این که هزینه های زندگی در کشورهای خارجی به سبک زندگی و شرایط افراد بستگی دارد، اما مجموعا می توان هزینه زندگی در سنگاپور را بسیار پایین ارزیابی کرد. برای مثال هزینه ماهانه خورد و خوراک بین 1000 تا 1200$  (دلار) است. هزینه های مربوط به اجاره منزل مسکونی نیز از 1900$ (برای یک منزل 40 متری) گرفته تا 13.000$ (دلار) (برای یک مسکن سه خوابه در بخش های مرکزی) است. هزینه رفت و آمد با تاکسی در روزهای کاری و با احتساب ترافیک معمولی برای 8 کیلومتر، حدود 14$ (دلار) است. یک وعده شام دو نفره در رستوران های متوسط به بالا نیز 55$ (دلار) محاسبه می شود