قطعا هر فردی که قصد مهاجرت به کشوری را دارد فارغ از دغدغه های موجود در خصوص ویزا شدن، بزرگترین دغدغه اش مربوط به هزینه های متعارف زندگی در آن کشور است که معمولا از آنها به عنوان شرایط موجود در آن کشور نام می برند، بر همین اساس شرایط صربستان در خصوص میزان هزینه های زندگی برای متقاضیان مهاجرت به این کشور بسیار حائز اهمیت است و مورد توجه قرار می گیرد. از جمله هزینه های اصلی زندگی در کشور صربستان هزینه های اقامت و هزینه های حمل و نقل است. این کشور همچنین فست فودها و رستوران های فراوانی با طرفداران بسیار دارد و هزینه های برآورد شده در محل های مختلف متفاوت خواهد بود که آگاهی از آن نیز خالی از لطف نیست.