مالزی از کشورهای ارزان اسلامی می باشد که دارای طیف وسیعی از مواد غذایی است. مواد غذایی در این کشور ارزان می باشد و به سهولت یافت می شود. شرایط مالزی برای شهروندان خارجی بسیار مطلوب است و بر همین اساس میزان رویه مهاجرت به این کشور نسبت به گذشته افزایش یافته است. تحصیل در این کشور از موارد حائز اهمیتی می باشد که با استقبال زیادی مواجه شده است. متقاضیان می توانند به تحصیل در دانشگاه های مالزی و دوره های زبان بپردازند. با استفاده از تولیدات داخلی در کشور مالزی می توان هزینه های زندگی در این کشور را کاهش داد. شرایط مالزی این کشور را به محلی پویا برای کار و تحصیل تبدیل کرده است و این کشور از هزینه های متعارفی برخوردار می باشد.