یکی از مهم ترین مسائلی که هر فرد پیش از مهاجرت باید به آن توجه داشته باشد، شرایط کلی کشور مقصد است. در بررسی شرایط هلند به عنوان یکی از مقاصد مهم مهاجرتی در جهان میتوان این کشور را یکی از پرهزینه ترین کشورهای قاره اروپا به حساب آورد. هزینه زندگی در کشور هلند برای یک خانواده چهار نفره به طور تقریبی در حدود 3900€ تا 5000€ (یورو) متغیر است. متوسط درآمد ماهیانه در هلند نیز در حدود 3500€ (یورو) در ماه است. از طرف دیگر دانشجویانی که قصد تحصیل در این کشور را دارند، باید آگاه باشند که هزینه تحصیل در کشور هلند به هیچ عنوان رایگان نیست و دانشجویان باید هزینه های خود را از طریق سرمایه قبلی پرداخت کنند.