هزینه زندگی در شرایط گرجستان نسبت به سایر کشورهای هم مرز خود پائین تر می باشد که همین موضوع باعث شده که میزان فشار اقتصادی بر مردم کمتر باشد و تبدیل به گزینه ای در باب رویه مهاجرت نیز گردد. کشور گرجستان دارای مردمی مهمان نواز و مهربان است و هر ساله پذیرای مهاجران بسیاری از کشورهای مختلف نظیر ایران می باشد. کشور گرجستان در سطح امینت بالایی در سطح جهان قرار دارد که توانسته رتبه ای چشم گیر را در این میان به خود اختصاص دهد. ناگفته نماند که تنها کشور همسایه ای که از نظر اقتصادی با شرایط گرجستان رقابت تنگاتنگ دارد، کشور ارمنستان می باشد.