تحصیل و اخذ ویزای تحصیلی لوکزامبورگ یکی از برنامه های دولت این کشور برای افزایش سطح ورود متقاضیان و مهاجرین به کشور لوکزامبورگ است. لوکزامبورگ کشوری کوچک در مرز کشورهای بلژیک، فرانسه و آلمان است و به همین دلیل مردم این کشور علاوه بر زبان لوکزامبورگی، به زبان های آلمان و فرانسوی نیز تسلط دارند. در سال های اخیر به دلیل افزایش سهولت تحصیل در لوگزامبورگ، زبان انگلیسی نیز به زبان های آموزشی این کشور افزوده شده است. برای مهاجرت تحصیلی به لوکزامبورگ، تحصیل در رشته های مهندسی انتخاب مناسب تری خواهد بود. ویزای تحصیلی لوکزامبورگ به دانشجویان علاوه بر اجازه تحصیل و اقامت موقت، اجازه کار نیمه وقت را نیز خواهد داد.