تحصیل در کشور کوچک موناکو یکی از راه های ورود به قاره اروپاست و بسیاری از افراد جهت اخذ ویزای تحصیلی موناکو اقدام می نمایند. دانشگاه بین المللی موناکو بهترین دانشگاه این کشور است. این دانشگاه خصوصی است و در سال 1986 افتتاح شده است و شهریه آن برای یک سال تحصیلی در حدود 11000€ تا 15000€ (یورو) است. هزینه زندگی دانشجویی در این کشور در حدود 650€ (یورو) در ماه برآورد شده است. علاوه بر زبان فرانسوی که زبان رسمی این کشور است، زبان انگلیسی نیز در دانشگاه های این کشور تدریس می شود. افرادی که با ویزای تحصیلی موناکو به این کشور وارد شده باشند و مدرک تحصیلی خود را از دانشگاه موناکو دریافت کرده باشند می توانند از فرصت کاریابی در اروپا و بخصوص فرانسه نیز استفاده کنند.