اخذ ویزای مسافرتی مالتا به منظور بازدید از این کشور زیبای مدیترانه ای، متقاضیان مختص به خود را دارد. مالتا از کشورهای اتحادیه اروپا و معاهده شنگن می باشد. ناگفته نماند که کشور مالتا در ایران سفارت ندارد و اشخاص متقاضی می بایست درخواست ویزای مسافرتی مالتا را در کشورهای ثالث به ثبت برسانند. سفارت مالتا در لهستان و اتریش از سایر گزینه ها می باشد. یکی از اصلی ترین مواردی که در باب ویزای توریستی این کشور می بایست مدنظر قرار داد داشتن پیشنهاد یا دعوت نامه از سوی یکی از اقوام و دوستانی می باشد که در این کشور شهروند هستند. بیش ترین میزان درخواست برای کشور مالتا از طریق ویزای سرمایه گذاری و تحصیلی می باشد.