این که فردی ویزای مسافرتی مونته نگرو را به دست آورد، شباهت های زیادی با ویزای حوزه شنگن خواهد داشت. مونته نگرو برای ورود خارجی ها سخت گیرانه عمل می کند. این کشور در تلاش است تا به نوعی خود را به عنوان یکی از کشورهای اتحادیه اروپا معرفی کند و به همین دلیل است که مراحل مشابهی را برای این مسیر در نظر گرفته است. افرادی که ویزای ورود به حوزه شنگن را دارند، می توانند به راحتی وارد مونته نگرو شوند. در غیر این صورت، دریافت ویزای مسافرتی مونته نگرو برای آن ها الزامی خواهد بود. اگر شما نیز در جستجوی مسیرهای مسافرتی به این کشور هستید، حتما ما را در این بخش همراهی کنید.