اروپا قاره ای است که از به هم پیوستن 50 کشور بوجود آمده است و سیاست های کلی آن به گونه ای است که رفته رفته به کشوری واحد تبدیل می شود. 28 کشور اروپایی عضو اتحادیه اروپا هستند و سیاست های کلی آن ها کاملا یکسان است. بالا بودن سطح امنیت و کیفیت زندگی در کشورهای اروپایی سبب شده است تا متقاضیان فراوانی قصد مهاجرت به این کشورها را داشته باشند. شرایط کلی مهاجرت به کشورهای مطرح اروپایی نیز یکسان است و افراد می توانند با طی کردن پروسه های مشابه به کشور مورد نظر خود وارد شوند. مهاجرت تحصیلی، مهاجرت کاری و سرمایه گذاری در کشورهای اروپایی، بهترین روش های ورود به این قاره هستند.

قاره اروپا

قاره اروپا

یکی از مهاجرپذیرترین قاره های جهان، قاره اروپا می باشد که اغلب کشورهای مرفه و ثروتمند جهان در این قاره واقع هستند و مورد توجه قرار میگی...

ادامه مطلب