شرایط امارات سبب شده این کشور از جمله لوکس ترین کشورهای حاشیه خلیج فارس شود و سالانه میلیون ها نفر از سراسر جهان برای بازدید از این کشور اقدام کنند. همین امر موجب شده تا هزینه های زندگی در این کشور بالا باشد. البته باید دانست که درآمدها نیز به نسبت هزینه ها در این کشور در سطح بالا و مطلوبی قرار دارد. هزینه زندگی و شرایط امارات شامل هزینه های خوراک، پوشاک، مسکن و حمل و نقل می شود و مسکن بخش اعظمی از هزینه های این کشور را شامل می شود که از 3.500AED تا 8.300AED (درهم امارت) می باشد.