در خصوص هزینه های زندگی و شرایط عمان می توان گفت این کشور یکی از بهترین کشورهایی است که هر شخصی برای کسب درآمدی بالا و ایده آل به آن مهاجرت نماید. میزان حقوق و درآمد کشور عمان بسیاری از افراد را برای مهاجرت به این کشور مشتاق نموده است. ارزش پولی این کشور، عمان را در رده چهارم و یا پنجم کشورهایی قرار داده که ارزش پولی بالایی دارند. هر ریال این کشور به طور میانگین معادل 300000 ریال ایران است و همین ارزش ارز بالا باعث می شود که میزان حقوق و دستمزد افراد در حداقل دستمزد دریافتی بسیار بیش از آن چیزی باشد که فردی در همان عنوان شغلی در ایران دریافت می کند. شرایط عمان می تواند گزینه مناسبی برای متقاضیان جویای کار باشد.