شرایط وانواتو از آن جهت حائز اهمیت شده است که افراد زیادی تمایل دارند تا به عنوان یک شهروند خارجی در این کشور اقامت داشته باشند. انتخاب این کشور بیشتر به دلیل اهمیت پاسپورت قدرتمند آن است. از راه های مختلفی می توان به آن دست پیدا کرد و به یک فرد با پاسپورت معتبر تبدیل شد. اطلاع داشتن از جمعیت این کشور، شرایط آب و هوایی، اختلاف زمانی و عواملی از این دست مهم است. افرادی که قصد مهاجرت به این کشور را دارند، با آشنایی با شرایط وانواتو، زندگی بهتری خواهند داشت. اقامت در این کشورمزیت های زیادی را برای افراد ایجاد می کند و به همین دلیل است که سال ها مورد توجه قرار گرفته است.