در مهاجرت تحصیلی اندونزی هزینه های تحصیل بسیار معقول و مناسب است و همین مسئله موجب شده تا افراد راغب به تحصیل در این کشور باشند. برای تحصیل در اندونزی شما باید ابتدا پذیرش از یکی از دانشگاه های این کشور را اخذ کنید. دانشگاه های اندونزی 2 نوع مدرک به نام های diplom 4 و sarjan 1 ارائه می دهند که معادل مدرک لیسانس در کشورهای انگلیسی زبان محسوب می شود. در دوره لیسانس عمدتا بر دانش و مهارت های عملی دانشجویان تاکید می شود تا بتوانند بعد از فارغ التحصیلی به راحتی به کار مورد نظر خویش برسند. برای مهاجرت تحصیلی اندونزی در مقطع کارشناسی ارشد رشته های مهندسی، برنامه ریزی شهری، مدیریت و سلامت بسیار پر طرفدار هستند و بازار کار خوبی هم دارند.