اخذ ویزای تحصیلی بلغارستان در تمامی مقاطع برای رشته های مختلف مانند پزشکی، مهندسی و هنر امکان پذیر می باشد و دانشجویان می توانند برای پذیرش اقدام نمایند. اجازه اقامت دانشجویی بلغارستان از نوع تایپ D و به مدت یک سال است که باید هر ساله تمدید شود. در این میان دانشجویان باید مدارکی مانند مدارک هویتی، ارائه مدارکی مبتنی بر خوابگاه و یا اجاره نامه منزل در بلغارستان، بیمه درمانی، اثبات تمکن مالی که توسط والدین و دانشگاه فرد در بلغارستان امضا می شود و نامه پذیرش از دانشگاه بلغاری را ارائه دهد. افرادی که تمایل به اخذ ویزای تحصیلی بلغارستان دارند باید از تمامی هزینه های تحصیل و زندگی در این کشور اطلاع داشته باشند.