در میان کشورهایی که متقاضیان ایرانی برای تحصیل درخواست می نمایند به ندرت کشوری مثل سنت کیتس مورد توجه قرار میگیرد، زیرا این کشور بر اساس موقعیت جغرافیایی و شرایط مهاجرتی که داراست بیشتر به عنوان یک گزینه اخذ پاسپورت دوم از سوی متقاضیان شناخته می شود. عموما دانشگاه های سنت کیتس جایگاه مطلوبی داشته و بسیاری از افراد از نقاط مختلف جهت دریافت ویزای تحصیلی سنت کیتس درخواست می نمایند. در ویزای تحصیلی سنت کیتس هزینه ای که به طور سالیانه از دانشجویان خارجی برای تحصیل به عنوان شهریه دریافت میشود حدود 15000$ (دلار) می باشد که هزینه های زندگی نیز به این هزینه ملحق می گردد.