قطر از جمله کشورهای فوق العاده ثروتمندی است که بسیاری از دانشجویان به دلیل موقعیت های کاری که دارد ویزای تحصیلی قطر را انتخاب می نمایند. هزینه های تحصیل در این کشور بسته به دانشگاه و رشته تحصیلی متفاوت خواهد بود اما به طور میانگین می توان گفت که هزینه های تحصیل در دانشگاه های قطر در حدود 36000$ (دلار) در سال است. برای تحصیل در این کشور مدارکی جهت اخذ ویزای تحصیلی قطر و همچنین پذیرش احتیاج خواهید داشت. برای اخذ ویزا و ورود به این کشور در مرحله اول باید پذیرش تحصیلی را بدست آورد تا بتوان برای آن اقدام نمود.