گرچه کشور لیختن اشتاین ممکن است کشور شناخته شده ای در سطح جهان نباشد، اما با توجه به استقرار آن در اتحادیه اروپا، دانشجویان خارجی از این کشور به عنوان گذرگاهی جهت ورود به کشورهای اروپایی استفاده می کنند. دانشگاه ها و مراکز عالی در ویزای تحصیلی لیختن اشتاین برای هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دوره های تحصیلی ارائه می دهند. یکی دیگر از جاذبه های این کشور در ویزای تحصیلی لیختن اشتاین برای دانشجویان هزینه های زندگی پایین است. لیختن اشتاین فقط 4 دانشگاه دارد. دانشگاه لیختن اشتاین، انستیتو لیختن اشتاین، دانشگاه خصوصی در قلمروی پادشاهی لیختن اشتاین و آکادمی بین المللی فلسفه مراکز آموزش عالی در این کشور هستند.