کشور دومنیکا با توجه به اینکه در منطقه کارائیب واقع شده است برای بسیاری از علاقه مندان که به دنبال کشف مناظر و مناطق بکر هستند یک جزیره زیباست و مورد توجه قرار می گیرد. شهروندان ایرانی برای سفر به کشور دومنیکا نیاز به اخذ ویزای مسافرتی دومنیکا خواهند داشت، این در حالی است که شهروندان بسیاری از کشورهای اروپایی و کشورهای معتبر نیاز به اخذ ویزا برای ورود به دومنیکا ندارند. ویزای مسافرتی دومنیکا یک ویزای سه ماهه با قابلیت تمدید برای سه ماه دیگر می باشد که البته برای اتباع ایرانی تنها 15 روز ویزا صادر می گردد.