ویزای مسافرتی سنت لوسیا در اختیار افرادی قرار می گیرد که قصد دارند برای مدتی مشخص در این کشور اقامت غیر کاری یا تحصیلی داشته باشند. از نظر کلی، سنت لوسیا یکی از زیباترین کشورهای حوزه کارائیب است. آب های آزاد در اطراف این جزیره مناظر کم نظیری را ایجاد کرده است. این مسئله سبب شده است که سنت لوسیا به عنوان یک مقصد جذاب همواره در نظر گرفته شود. ویزای مسافرتی سنت لوسیا در حدود 30 روز اعتبار دارد. افراد می توانند بسته به نیاز خود، برای ویزای 1 ساله این کشور نیز اقداماتی انجام دهند که دریافت آن دشوارتر است.