انتخاب ویزای مسافرتی گرنادا برای افرادی مناسب است که قصد دارند به عنوان یک توریست موقت، مدتی مشخص را در این کشور سپری کنند. این ویزا اجازه کار و تحصیل را به افراد نخواهد داد اما یک تجربه کم نظیر را رقم می زند. افرادی که ویزای مسافرتی این کشور را در اختیار دارند، می توانند برای مدتی در این کشور بمانند. آنها می توانند شرایط زندگی در آن را مورد ارزیابی قرار دهند که آیا امکان مهاجرت طولانی را خواهند داشت یا خیر. این کشور از نظر مناظر طبیعی نیز شرایط خوبی دارد و با توجه به منطقه جغرافیایی، در طول سال آب و هوای مساعدی برای مهاجرت دارد.