برای مهاجرت کاری قبرس باید شرایط کار در این کشور را بررسی نمود. در زمینه کار در قبرس یکی از مسائلی که وجود دارد نرخ بیکاری این کشور است. متاسفانه نرخ بیکاری در کشور قبرس بالا می باشد پس فردی که برای کار در قبرس میخواهد مهاجرت نماید باید از قبل حتما کارفرمایی را در این کشور داشته باشد تا با آن بتواند ویزای کاری قبرس را بدست آورد اما کماکان در برخی از مشاغل هنوز بازار کار خوبی در این کشور وجود دارد. بعد از الحاق کشور قبرس به اتحادیه اروپا شرایط اقتصادی این کشور بهتر  شد. در حال حاضر نرخ بیکاری قبرس 32% است و افرادی که قصد ورود به این کشور را دارند در طلب دریافت ویزا و آماده سازی شرایط خود می باشند.