شرایط اوکراین سبب جذب بسیاری از مهاجران به این کشور شده است. جمعیت اوکراین نزدیک به 48 میلیون نفر بوده و دارای آب و هوای معتدل قاره ای می باشد. اقامت اوکراین از طریق ویزاهای تحصیلی، کاری، سرمایه گذاری، ثبت شرکت، ازدواج و تولد قابل اخذ می باشد که بسته به رزومه متقاضی باید مورد بررسی قرار گیرد. شرایط کلی لازم جهت کسب اقامت اوکراین عبارت است از پایبندی به قانون اساسی اوکراین، تسلط کافی بر زبان اوکراینی، مقیم بودن دائم به مدت 5 سال یا بیشتر در کشور اوکراین و داشتن تمکن مالی لازم جهت پرداخت هزینه های زندگی در این کشور. توجه نمایید پیش از مهاجرت به کشور اوکراین تمامی هزینه های خود را برآورد نموده و ارزیابی نمایید.