کشور ایتالیا از جمله کشورهای حوزه شنگن است که در جنوب اروپا واقع شده است و می توان گفت به جهت وجود اماکن و مناظر دیدنی و تاریخی شهروندان خارجی زیادی برای سفر گردشگری به این کشور می روند، ایتالیا برای زندگی بلند مدت نیز یک کشور ارزان محسوب میگردد. یک شهروند خارجی به طور معمول می تواند با هزینه ای حدود 800€ تا 1000€ (یورو) ماهیانه با توجه به شرایط ایتالیا در این کشور به راحت زندگی نماید. این مبلغ البته بنا به شهر محل سکونت و منطقه شهری می تواند متغیر باشد و معمولا هزینه ها در شهرهای شمالی همچون میلان بیشتر میباشد، هزینه زندگی دانشجویی با کسب بورسیه به مراتب کمتر از این مبلغ میشود که باید شرایط ایتالیا در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد.