مکزیک از کشورهای زیبا، پهناور و با سلطه و تنوع زیاد است که دارای آثار تاریخی جامانده و تمدن مایا می باشد. مشاوران شرکتی در کشور مکزیک دارای کسب و کاری مشخصی هستند و توافق نامه های ارزش مندی دارند. مکزیک به سرزمین رنگ‌ ها و کنتراست‌ ها معروف است و شرایط مکزیک بهانه خوبی برای اقدام و اخذ ویزای توریستی این کشور می باشد. بسیاری از افراد با ویزای توریستی به این کشور وارد می شوند و در صورت علاقه مند بودن به این کشور جهت اخذ اقامت و مهاجرت، بر اساس رزومه خود اقدام مینمایند. سازگاری با قوانین صنعتی و تلفیق در جامعه انگلیسی زبان تحت سلطه آمریکا از سایر مواردی می باشد که در باب شرایط مکزیک می بایست مورد توجه قرار گیرد.