هند یکی از بزرگترین کشورهای جهان است و پس از چین دومین کشور پرجمعیت جهان بحساب می آید. شرایط کار در هند برای نیروی کار خارجی بسیار دشوار است و به همین دلیل عمده مهاجرین کشور هند را مهاجرین تحصیلی تشکیل می دهند. حدود هزینه های تحصیل در کشور هند 5000$ (دلار) است. از طرفی هزینه زندگی در این کشور در طول یک ماه در حدود 600$ (دلار) است. هزینه های اندک تحصیل و زندگی در این کشور، بسیاری را به سمت تحصیل در کشور هند و بررسی شرایط آن کشانده است. البته باید به این نکته اشاره داشت که دانشجویان خارجی در کشور هند نیز برای کار در این کشور با سختی فراوانی روبرو خواهند بود.