با این که کشور ژاپن جزء گران قیمت ترین کشورهای جهان است و از این حیث جزء 10 کشور گران قیمت جهان قرار می گیرد، اما نرخ درآمد سرانه در این کشور نرخ بالایی است و این شرایط ژاپن باعث تعدیل هزینه ها و درآمدها می شود. بخش های مرکزی شهر توکیو را بی تردید می توان گران ترین نقطه دنیا دانست. با توجه به شرایط ژاپن هزینه ها در بخش های حاشیه ای شهر، ارزان تر از بخش های مرکزی است. بین 50 تا 70 هزار ین (JPY) هزینه ماهانه اجاره منزل مسکونی در کشور ژاپن وجود دارد. هزینه های خدمات رفاهی نیز ماهانه کمتر از 10 هزار ین (JPY) است.