کشور دومنیکا را نمی توان به عنوان یک مقصد تحصیلی معرفی نمود که دانشجویان خارجی برای ادامه تحصیل و اخذ ویزای تحصیلی دومنیکا انتخاب نمایند زیرا این کشور کوچک تنها دارای 3 دانشگاه هست که برای تبعه های خود و افرادی که برای سرمایه گذاری به آنجا مهاجرت نموده اند مناسب می باشد. افراد در این سالها بیشتر به جهت بهره بردن از پاسپورت دومنیکا از طرق مختلف به این کشور مهاجرت نموده اند که با اخذ پاسپورت توانسته اند شرایط تحصیل رایگان را بدست آورند. تحصیل در این کشور برای شهروندان خارجی که ویزای تحصیلی دومنیکا را دریافت می کنند رایگان نمی باشد و افراد باید هزینه تحصیل و زندگی خود را مورد نظر قرار دهند.