کشور عمان از نظر هزینه های تحصیل با کشورهای اروپایی قابل قیاس نیست و هزینه کمتری دارد اما هزینه های تحصیل در این کشور رایگان نخواهد بود. یکی از مزایایی که ویزای تحصیلی عمان دارد آموزش دانشجویان به زبان انگلیسی خواهد بود و همین علت باعث انتخاب عمان توسط تعداد زیادی از دانشجویان میشود. از جمله دانشگاه های معروف این کشور می توان از دانشگاه هایی چون سلطان قابوس، کالج خاورمیانه، کالج فناوری، دانشگاه نجوی و دانشگاه فناوری آلمان در عمان نام برد که جزء چند دانشگاه برتر عمان می باشند و اکثر رشته هایی که در ویزای تحصیلی عمان در این دانشگاه ها ارائه می شود رشته های پزشکی، مهندسی، انسانی و هنر است.