شرایط روسیه و هزینه های زندگی در این کشور مشخصا به سبک زندگی مهاجران بستگی دارد که با توجه به شهر محل سکونت متقاضی متغیر است. روسیه به واسطه برخورداری از مراکز بهداشتی و درمانی برجسته در سطح اروپا، در حال حاضر در حوزه توریسم و سلامت مد نظر متقاضیان قرار گرفته است و علت اصلی آن، هزینه های پایین بهداشتی و درمانی در این کشور است. هزینه های خورد و خوراک در روسیه نیز نسبت به سایر کشورهای اروپایی پایین تر است. هزینه اجاره منزل مسکونی در روسیه حدود 490$ تا 920$ (دلار) است. هزینه های حمل و نقل عمومی مانند مترو و اتوبوس با توجه به شرایط روسیه بسیار مناسب است.