شرایط قطر و هزینه های زندگی، کار و تحصیل در آن می تواند برای افرادی که قصد مهاجرت به این کشور را دارند بسیار مفید و مثمر ثمر واقع شود تا با مطالعه جدول هزینه ها از میزان هزینه ها و درآمدی که در این کشور دارند مطلع شوند تا با آگاهی کامل در خصوص مهاجرت به این کشور تصمیم گیری نمایند. پایتخت قطر شهر دوحه است و مساحت این کشور در حدود 115000 کیلومتر مربع می باشد. هزینه های زندگی در این کشور بالا است اما نه به اندازه هزینه های زندگی در کشورهای اروپایی و حوزه شنگن بنابراین از این لحاظ کشور خوبی است. ضمن اینکه درآمد بالای این کشور و شرایط آن، قطر را تبدیل به مقصد جذابی برای مهاجرت ساخته است.