اگر فردی قصد اخذ گلدن ویزای پرتغال و تحصیل و کار در پرتغال را دارد باید از شرایط پرتغال مانند هزینه های زندگی، ثبات اقتصادی و نرخ بیکاری را در نظر بگیرد. البته که کشور پرتغال مانند دیگر کشورهای اروپایی چون آلمان، اتریش، هلند و اسکاندیناوی از شرایط اقتصادی خوبی برخوردار نیست اما خرید ملک پرتغال به مبلغ 350000€ تا 500000€ (یورو) راهی آسان برای اخذ اقامت و تابعیت این کشور در حال حاضر شناخته میشود. در بررسی کشور پرتغال باید این نکته را در نظر گرفت که هزینه های زندگی در این کشور از مبالغ پایین تری برخوردار است به عنوان مثال میانگین هزینه های مواد غذایی حدود 1€ الی 5€ (یورو) میباشد.