وقتی فردی تصمیم به مهاجرت به بلاروس را از راه های مختلف میگیرد باید قبل از هر اقدامی تمامی زوایا و شرایط بلاروس از جمله اقتصاد و هزینه ها را در نظر بگیرد، اقتصاد کشور بلاروس با تقویت فعالیت های اعتباری بانکی و کاهش بهره و حفظ ثبات در بازار ارز و تقاضای بالای واردات، رو به پیشرفت می باشد. هزینه های زندگی اعم از موارد خوراکی در بلاروس حدود 1 تا 8 دلار و هزینه های اجاره مسکن بر اساس محل های مختلف و متراژ از حدود ماهیانه 250 دلار تا 600 دلار می باشد. شرایط بلاروس و هزینه های معقول زندگی در این کشور سبب جذب بسیاری از متقاضیان به این کشور شده است.