هزینه ها و شرایط فنلاند برای زندگی، دغدغه افرادی است که خواهان مهاجرت به کشور فنلاند هستند و به بررسی این کشور برای زندگی می پردازند. طبیعتا فردی که قصد مهاجرت به کشوری را دارد یکی از بزرگترین دغدغه های زندگیش شرایط و هزینه هایی است که در فنلاند خواهد داشت. به همین خاطر آگاهی و اطلاع از میزان هزینه ها کمک فراوانی به متقاضیان مهاجرت به کشور فنلاند خواهد کرد. فرد با این میزان از آگاهی می تواند به راحتی تصمیم گیری نماید که آیا از پس این هزینه ها در فنلاند بر می آید یا خیر. بیشترین هزینه ای که متقاضیان در این کشور خواهند داشت شامل هزینه اجاره مسکن، خورد و خوراک و حمل و نقل خواهد بود.