کشور سوئیس معروف است به کشور گران برای زندگی، شهرهای اصلی این کشور از جمله برن پایتخت این کشور، ژنو و زوریخ همواره در میان 20 شهر گران دنیا برای زندگی معرفی می گردند. با اینکه شهروندان سوئیس با توجه به شرایط سوئیس حدود 20 تا 40% درآمد خود را بابت مالیات میپردازند اما با وجود درآمد بالا نگرانی تامین هزینه هایشان را ندارند. این کشور از بالاترین کیفیت زندگی در دنیا برخوردار است و هزینه زندگی یک فرد بسته به شرایط سوئیس و سبک زندگی فرد، ماهیانه بنا به شهر محل سکونت از 2000€ تا 3500€ (یورو) می باشد.