مهاجرت تحصیلی آذربایجان با توجه به شرایط و مزایایی که دارا می باشد به شدت مورد توجه متقاضیان قرار می گیرد و درخواست برای آن بالاست. شهروندان خارجی که برای تحصیل در مدارس و یا کالج ها و دانشگاه های آذربایجان درخواست می دهند، در ابتدا با یک ویزای 90 روزه شرایط ورود به کشور آذربایجان را خواهند داشت. سپس بر اساس طول دوره تحصیلی می توانند درخواست کارت اقامت بلند مدت موقت را بدهند که معمولا یکساله صادر میشود و قابل تمدید است. هزینه تحصیل برای دانشجویان خارجی در مقاطع دانشگاهی متفاوت است و معمولا در مهاجرت تحصیلی آذربایجان سالیانه حدود 5000$ تا 6000$ (دلار) بابت شهریه بایستی پرداخت گردد.